За нас

Сдружение „Обществен фонд за подпомагане” е основано през Февруари 2006 като сдружение с нестопанска цел в обществена полза и има сериозен опит в младежките дейности и социални проекти.

Сдружение ОФП се стреми да гарантира устойчивото развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, свързани с местните нужди.

Целите на Фонда са:

  • да се даде възможност на общността в община Кърджали, за да отговори на техните нужди и решаване на проблемите на местно ниво;
  • стимулиране на диалог и консенсус в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;
  • да се насърчи сътрудничеството между общините, организациите с нестопанска цел и на бизнеса за устойчиво местно развитие;
  • да допринесе за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;
  • да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към вземане на общите идентифицирани интереси и приоритети на общността;
  • да започнете, да провежда или подкрепа на конкретни проекти и програми, съдействащи за развитието на общността;
  • провеждането на мерки, като например консултации, изследвания и проучвания, с цел увеличаване на заетостта.
  • разработва и реализира проекти и програми, с които да инициирани от самия него или да действа в подкрепа на общинските, регионални, национални и международни институции за дейностите, участващи в политиката за младежта;

Партньори