Проект „Електронно бюро за социални услуги“

Проектът цели да осигури 20 души, които се грижат за „зависими“ близки (хора с увреждания). Ние осигуряваме обучение и ги мотивираме да работят на свободна практика като интернет търговци, телефонни оператори, в областта на социален маркетинг, застрахователни агенти или нещо друго. Обучение обекти са компютърна грамотност, английски език, Практическа работа с интернет търговски платформи (eBay) и мотивационни обучения. Те използват и безплатна правна и психологическа консултация в нашия офис (както индивидуално, така и групово).

Период: януари 2011-февруари 2012

Бюджет: 115 116 лв.