Проект „Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на лица от рисковите групи на пазара на труда в регион Кърджали“

Основна цел: Насърчаване на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение на пазара на труда, развитие и употреба на на личните човешки ресурси, за да допринесе за увеличаване на устойчива заетост в община Кърджали.
Източник на финансиране от държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Период: 2007

Бюджет: 48 000 лв