Проект “Спортът възпитава без граници и различия”

Oдобрен за финансиране от Министерството на правосъдието на Република България; той има за цел да установи добри и дългосрочни отношения между различни организации от България, Турция и Гърция; дейностите включват спорт и обучения, насочени към децата от граничните райони.

Период: 2006

Бюджет: 65 300 лв