Изпълнени проекти

Опит като водеща организация:
В периода от 2012 до 2015 година непрестанно подобряваме способността си да приложим иновативна социални услуги, за да се създадат повече възможности за социално включване чрез нови работни места и мотивация за активен начин на живот.

 • Проект „Електронно бюро за социални услуги“
  Проектът цели да осигури 20 души, които се грижат за „зависими“ близки (хора с увреждания). Ние осигуряваме обучение и ги мотивираме да работят на свободна практика като интернет търговци, телефонни оператори, в областта на социален маркетинг, застрахователни агенти или нещо друго. Обучение обекти са компютърна грамотност, английски език, Практическа работа с интернет търговски платформи (eBay) и мотивационни обучения. Те използват и безплатна правна и психологическа консултация в нашия офис (както индивидуално, така и групово).
  Период: януари 2011-февруари 2012
  Бюджет: 115 116 лв.
 • Проект „Център за социална интеграция и подпомагане на заетостта
  Целта на проекта е да се създадат условия за намиране на адекватни възможности за противодействие на местно ниво, на отрицателното въздействие на глобалната икономическа криза  по отношение на заетостта в община Кърджали. Основните дейности са: 1.Ситуационен анализира на пазара на труда. 2. Професионална образователна подготовка за безработни лица. 3. Подобряване и актуализиране на интернет платформа за онлайн образование.
  Период: 2009 – към момента
  Бюджет: 49 610 лв.
 • Проект „Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на лица от рисковите групи на пазара на труда в регион Кърджали
  Основна цел: Насърчаване на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение на пазара на труда, развитие и употреба на на личните човешки ресурси, за да допринесе за увеличаване на устойчива заетост в община Кърджали.
  Източник на финансиране от държавния бюджет на Република България за 2007 г.
  Период: 2007
  Бюджет: 48 000 лв
 • Проект “Спортът възпитава  без граници и различия” – одобрен за финансиране от Министерството на правосъдието на Република България; той има за цел да установи добри и дългосрочни отношения между различни организации от България, Турция и Гърция; дейностите включват спорт и обучения, насочени към децата от граничните райони.
  Период: 2006
  Бюджет: 65 300 лв