Проект “Спортът възпитава без граници и различия”

Oдобрен за финансиране от Министерството на правосъдието на Република България; той има за цел да установи добри и дългосрочни отношения между различни организации от България, Турция и Гърция; дейностите включват спорт и обучения, насочени към децата от граничните райони. Период: 2006 Бюджет: 65 300 лв

Проект „Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на лица от рисковите групи на пазара на труда в регион Кърджали“

Основна цел: Насърчаване на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение на пазара на труда, развитие и употреба на на личните човешки ресурси, за да допринесе за увеличаване на устойчива заетост в община Кърджали. Източник на финансиране от държавния бюджет на Република България за 2007 г. Период: 2007 Бюджет: 48 000 лв

Проект „Център за социална интеграция и подпомагане на заетостта“

Целта на проекта е да се създадат условия за намиране на адекватни възможности за противодействие на местно ниво, на отрицателното въздействие на глобалната икономическа криза  по отношение на заетостта в община Кърджали. Основните дейности са: 1.Ситуационен анализира на пазара на труда. 2. Професионална образователна подготовка за безработни лица. 3. Подобряване и актуализиране на интернет платформа за Прочети още…

Проект „Електронно бюро за социални услуги“

Проектът цели да осигури 20 души, които се грижат за „зависими“ близки (хора с увреждания). Ние осигуряваме обучение и ги мотивираме да работят на свободна практика като интернет търговци, телефонни оператори, в областта на социален маркетинг, застрахователни агенти или нещо друго. Обучение обекти са компютърна грамотност, английски език, Практическа работа с интернет търговски платформи (eBay) Прочети още…